Bydlení

Kolik lidí žije ve vaší domácnosti?

Znám svoji spotřebu energie?

Využívám tyto zdroje a paliva

Elektřina:
Dálkové teplo:
Zemní plyn:
Propan-butan:
Hnědé uhlí:
Černé uhlí:

Využívání obnovitelných zdrojů

Biomasa (dřevo, pelety, dřevěné brikety):
Sluneční ohřev:
Výroba sluneční elektřiny:
Čerpání energie prostředí - tepelná čerpadla:
Výroba elektřiny z větru:roční spotřeba/výroba
kWh/rok
GJ/rok
kWh/rok
t/rok
t/rok
t/rok
m3/rok
GJ/rok
kWh/rok
kWh/rok

Kupuji elektřinu jen z obnovitelných zdrojů


Bydlení 0t CO2

Doprava 0t CO2

Potraviny0t CO2

Odpady 0t CO2
Složení vaší uhlíkové stopy
(t CO2ekv./obyv.)
Srovnání uhlíkové stopy
(t CO2ekv./obyv.)
Vaše
uhlíková
stopa
Průměrný
Čech
Průměrný
občan EU
Světový
průměr
Aby byla Vaše uhlíková stopa srovnatelná s ostatními, bylo nutné připočíst 6,5 t CO2ekv., které odpovídají „zbytku ekonomiky“ nespočítané kalkulačkou (např. spotřeba energie v průmyslu, při těžbě surovin či z nákladní dopravy).

Výsledná uhlíková stopa