Jak snížit emise?

Domácnosti se na české spotřebě energie podílejí více než jednou čtvrtinou, příspěvek k exhalacím oxidu uhličitého je tedy docela významný. Číslo se ještě zvýší, pokud do něj započítáme osobní dopravu, způsob stravování a naše nakládání s odpady. Nejvíce energie v domácnosti spotřebujeme na vytápění, padne na ni více než polovina účtů za energii a proto v této oblasti můžeme zároveň nejvíce ušetřit. Další čtvrtinou energie si zajišťujeme stálou dostupnost teplé vody a zbytek spotřebujeme v ostatních spotřebičích – na chlazení a vaření potravin, praní, žehlení, svícení aj. Auta, letadla, vlaky či autobusy spotřebují rovněž velké množství energie: doprava se na českých exhalacích oxidu uhličitého podílí cca 10 procenty. Níže naleznete rady, jak své emise snižovat. I drobná opatření mají svůj smysl a objeví se v závěrečném uhlíkovém účtu.

Rozdělení spotřeby energie v průměrné české domácnosti

grafspotebydomacnosti

Co mohu udělat?


 


Bydlení 0t CO2

Doprava 0t CO2

Potraviny0t CO2

Odpady 0t CO2
Složení vaší uhlíkové stopy
(t CO2ekv./obyv.)
Srovnání uhlíkové stopy
(t CO2ekv./obyv.)
Vaše
uhlíková
stopa
Průměrný
Čech
Průměrný
občan EU
Světový
průměr
Aby byla Vaše uhlíková stopa srovnatelná s ostatními, bylo nutné připočíst 6,5 t CO2ekv., které odpovídají „zbytku ekonomiky“ nespočítané kalkulačkou (např. spotřeba energie v průmyslu, při těžbě surovin či z nákladní dopravy).